Møllehus udvalg - Møllestensparken

Gå til indhold

Møllehus udvalg

Udvalg
Lidt om selve Møllehuset
I Møllestensparken er vi så heldige at råde over et fælleshus for alle beboerne. Huset kaldes for Møllehuset.

Møllehuset benyttes til fællesarrangementer, såsom bankospil, Sct. Hans fest, Møllemarkedfest, Nytårsfest og fællesspisning. Derudover kan Møllehuset lånes til private fester. Huset benyttes også til møder og andre aktiviteter.

I huset er der mulighed for at tørretumble og kopiere for et lille beløb og i huset forefindes klapstole og klapborde, som kan lånes til privat brug. Huset indeholder endvidere også et gæsteværelse, som kan lånes. Enhver husstand i Møllestensparken har en nøgle, som giver adgang til det meste af Møllehuset.

Møllehuset er et dobbelt møllestenshus. Det ene dobbelthus råder over et køkken med service til ca. 50 personer og et tilstødende festlokale. På 1. sal er der et café-rum. I kælderen er der bl.a. motionslokaler og brusekabiner. I det andet dobbelthus er der på 1. sal et bordtennisrum samt et gæsteværelse. I stueetagen findes bestyrelsesrum, rengøringsrum, legerum for mindre børn, depotrum og tørretumblerrum.

Møllehusudvalget
Møllehusudvalget er et udvalg hvis opgaver bl.a. er flg.:
 • Fastsættelse af retningslinjer for benyttelse af huset, herunder reservationsregler m.m.
 • Planlægger vedligeholdelsesarbejde/tiltag af Møllehus
 • Foranlediger indkaldelse til arbejdsdag efter behov.
 • Udarbejdelse af Møllehusansvarlig turnusplan
 • Møllehusudvalget holder ca. 4-5 møder årligt. Der laves så vidt muligt referat fra møderne og dette sættes op på fællestavlen ved indkørslen til Møllestensparken. Møllehuset hilser altid nye medlemmer velkommen, og forventer som nævnt også hjælpende hænder til den store række af arbejdsopgaver vedr. huset. Vi vil gerne bevare et smukt og tidssvarende fælleshus.

Møllehusansvarlig
Der er altid en beboer, som er ansvarlig for Møllehuset, - oftest én måned ad gangen. Den møllehusansvarlige er ikke nødvendigvis med i selve Møllehusudvalget. Den møllehusansvarlige tager sig bl.a. af flg.:
 • Modtagelse af reservationer af Møllehuset
 • Udlån af Møllehus
 • Daglig tilsyn/opsyn med Møllehuset
 • Div. vedligehold i Møllehuset

Hvem der er møllehusansvarlig og hvornår fremgår af opslagstavlen i Møllehuset.

Lån af gæsteværelset
I Møllehuset er der et gæsterum med tre senge udstyret med dyner og puder. Man skal medbringe lagen, pude og dynebetræk eller sovepose.
 • Reservation af gæsteværelset foregår ved at skrive sig (husstandsnr.) på kalenderen i Møllehuset.
 • Den ansvarlige for gæsteværelset fremgår af tavlen i Møllehuset.
 • Gæsteværelset er gratis at låne.

Nøglen til gæsteværelset udleveres af den ansvarlige for gæsteværelset.

Lån af klapstole og klapborde
Reservation af klapstole og klapborde foregår ved at skrive sig (husstandsnr.) på listen i kælderen ved klapstolene og -bordene.
Reservationen er gældende fra 12 middag til 12 næste dag.

Motionslokaler
Disse lokaler varetages af Tennisudvalget. Der er fri afbenyttelse. Bordtennis, Legerum m.m. Disse rum er uaflåste og er tilgængelige for alle.

Generelle retningslinjer for brug af Møllehuset

Enhver aktivitet skal foregå under hensyntagen til andre aktiviteter i huset samt ikke mindst til de nærmestboende.

Huset må ikke bruges i kommercielt øjemed og huset må kun bruges til egne fester.

Den husstand, der har reserveret huset, er altid ansvarlig og tilstede under brugen.

Sidste person der forlader et eller flere lokaler, skal sørge for at lukke vinduer, slukke lyset og låse døre.

Husstanden har det fulde ansvar for deres børn og unges handlinger og færden i huset. De forældre, der udleverer nøgle til børnene eller de unge, har ansvaret for at der er ryddet op, låst m.v. når huset forlades. Dette gælder også bordtennisrummet.

Rengøring af Møllehuset ved fælles- og private arrangementer
Oprydning, sætte borde og stole på plads, tømme askebægre, fjerne affald, tørre borde af, feje gulve, vaske op og checke toiletter.

Støvsuge og vaske gulve, ordne toiletter og ordne køkken.

Fjerne skrald og affald. Kun affald, der kan være i de opstillede affaldsstativer må henstilles. Hvis affaldet ikke kan være der er det brugerens ansvar at få affaldet skaffet af vejen. Flasker og yderligere affald fjernes af brugeren.

Check udenomsarealerne omkring Møllehuset for evt. "festrester".

Ved evt. skader eller mangler informeres møllehusansvarlig.

Rengøring af Møllehuset ved mødeaktivetet m.m.

Oprydning, sætte borde og stole på plads, tømme askebægre, fjerne affald, tørre borde af, feje gulve, vaske op og checke toiletter

Ved evt. skader eller mangler informeres møllehusansvarlig.

Brug af affaldssække ved Møllehuset

De opstillede affaldssække ved Møllehuset må kun benyttes af Møllehusets lånere! Husk at sortere i grønt affald.
Tilbage til indhold