Tennis udvalg - Møllestensparken

Gå til indhold

Tennis udvalg

Udvalg
Tennisudvalgets opgaver er:

  1. At vedligeholde tennisbanen
  2. At sørge for nyanskaffelser
  3. At arrangere turneringer og træning
  4. At udlevere låse
  5. At stå for vedligeholdelse af, og nyanskaffelser til, jernrummet i Møllehusets kælder

Vedligeholdelse af banen
I april indkalder udvalget til en arbejdsdag, hvor banen ordnes og skader udbedres. Gammelt grus skrabes af, nyt lægges på, linjerne lægges fast og banen vandes og tromles til den er spilleklar.
Udvalget vedligeholder banen sæsonen igennem, bl.a. holdes ukrudtet nede med en gasbrænder.

Nyanskaffelser
Udvalget sørger for indkøb og reparation af koste, bænke, linieskrabere, net og vandingsanlæg.

Turneringer og træning
Udvalget har i de senere år arrangeret Tuse Open og doubleturneringer. Hvis der er interesse for det, arrangerer vi også træning for både begyndere og øvede. Træningen varetages af trænere fra Holbæk Tennisklub. Spillerne betaler selv for træningen, udvalget sørger for bolde.

Låse
Udvalget sørger for at udlevere låse til nye spillere. Det er systemlåse, som udvalget har en hovednøgle til. Derfor må du ikke bruge andre låse.

Jernrummet
I Møllehusets kælder er der et motionsrum med diverse maskiner og vægte. Rummet kan frit benyttes af alle beboere uden reservation.
Tilbage til indhold