Pøl udvalg - Møllestensparken

Gå til indhold

Pøl udvalg

Udvalg
I Møllestensparken råder vi over 2 udendørs svømmebassiner. Et stort og et lille. De kaldes populært "Pølen".

Vedligeholdelse og drift af Pølen varetages af Pøludvalget. Pøludvalgets arbejde er meget sæsonbetonet. Vejret bestemmer i nogen grad hvor lang arbejdsperioden strækker sig, men der er ingen tvivl om at Pølen er et meget populært aktiv for Møllestensparkens beboere, og så snart vejret bliver sommerligt, kan børnene næsten ikke vente på at der bliver givet grønt lys for badning.

Selv om det er vores fælles private svømmebassiner, er vi så mange brugere, at vi skal overholde kravene til vandkvaliteten, som om det var et offentligt bassin. Det er derfor nødvendigt at rense, foretage målinger og justere kemikaliebalancen HVER DAG samt føre protokol.

Der er i løbet af årene opstået en stab af erfarne "vandrotter", der står til rådighed med hjælp i forbindelse med de daglige opgaver.

Udvalgets opgaver er:
Klargøre bassinerne om foråret

Sørge for indkøb af kemikalier

Tilrettelægge den daglige rensning af bassinerne

Foretage 2 daglige målinger af vandkvaliteten , og afstemme efter regler fremsat af det offentlige.

Kontakte myndighederne når pølen åbnes for badning, og ved nedlukning.

Indkalde til arbejdsopgaver

Udfærdige skema for rensehold.

Sørge for, at evt. nødvendige reparationer bliver udført

Klargøring for vinterlukning.

I den periode hvor Pølen er åben etableres der såkaldte rensehold, som står for den daglige vedligeholdelse af Pølen. Der bør være min. 15 rensehold a´ 2 husstande for at få et rimeligt og passende forløb i hele sæsonen. Hvert rensehold har så ansvaret for opgaverne 6-9 gange på en sæson. Alle, der er med på rensehold, er principielt med i Pøl-udvalget.

Renseholdets opgaver er:
Fjerne synligt snavs og blade m.v. i bassinerne.

Suge og efterskylle m.v.

Foretage målinger af klorværdi og PH-værdi.

Evt. tilsætte klor og/eller PH-minus m.v.

Tømme skimmerkurvene for blade m.v.

Sætte borde, stole og parasoller på plads.

Feje flisearealer.

Sikre sig afløsning, når man selv er forhindret, f.eks. på grund af ferie.

Såfremt det konstateres, at der mangler kemikalier, eller såfremt der er problemer, sørge for at dette bliver meddelt til Pøludvalgets hovedansvarlige.

Regler ved badning
Der er visse regler forbundet med badning i Møllestensparkens pøler:

Kun Møllestensparkens beboere og disses gæster har adgang.

Børn/unge, der fylder 15 år i badesæsonen må bade uden følgeskab af voksne, men må ikke medbringe/være ansvarlige for yngre børn.

Børn under 15 år (se ovenfor) må kun bade med følgeskab af voksen.

Før badning SKAL man tage brusebad. Det er frivilligt bagefter, men anbefales.

Der skal udvises hensyn til andre badende, samt til naboer. Badning efter kl. 21.00 skal ske uden (s)tøj.
Tilbage til indhold